“Gert Groenendijk (1960), bedrijfskundige en letterkundige, is een leven lang betrokken bij cultuur, met een passie voor literatuur en poëzie.
Hij schrijft poëzie die hij buiten het publieke domein houdt, enkele gedichten voor bloemlezingen daargelaten.
Met de bundel Dit is het verhaal treedt hij bij uitzondering naar buiten. De gedichten zijn geschreven tussen oktober 2013 en april 2017 en hebben een chronologische volgorde.
In de bundel ontvouwen zich de vastberadenheid, maar ook de vertwijfeling bij het najagen van een gedeeld verlangen, dat willens en wetens niet wordt gerealiseerd, maar evenmin dooft: een cyclisch lot.”